मराठी समानार्थी शब्द - पर्यायवाची शब्द (Samanarthi Shabd)

मराठी समानार्थी शब्द - पर्यायवाची शब्द (Samanarthi Shabd)

समानार्थी शब्द

मराठी समानार्थी शब्द - पर्यायवाची शब्द (Samanarthi Shabd)


 1. निका =  चांगला, पवित्र, योग्य, शुद्ध
 2. निमंत्रण =  अवतण, आमंत्रण, बोलावण
 3. पंगत =  भोजन, रांग, ओळ
 4. पत्नी =  भार्या, बायको, अर्धांगी, अस्तुरी
 5. पान =  पर्ण, पत्र, दल
 6. परंपरा =  प्रथा, पद्धत, चाल, रीत
 7. प्रभात =  उषा, पहाट, प्रात:काल
 8. पाठ =  नियम, धडा, पुन्हा-पुन्हा म्हणने, पार्श्वभाग
 9. पार्वती =  उमा, दुर्गा, गौरी, भवानी
 10. पुष्प =  कुसुम, सुमन, फूल
 11. पिता =  जनक, तीर्थरुप, बाप, वडील
 12. प्रताप =  शौर्य, बहादुरी, पराक्रम, सामर्थ्य
 13. पुरुष =  मर्द, नर, मनुष्य
 14. पाखरू =  पक्षी, खग, द्विज, विहंग
 15. पुरातन =  जुनाट, प्राचीन, पूर्वीचा
 16. प्रख्यात =  ख्यातनाम, प्रसिद्ध, नामांकित
 17. पाय =  चरण, पाऊल, पद
 18. पोपट =  शुक, रावा, राघू, कीर
 19. प्रौढ =  प्रगल्भ, घीट, शहाणा
 20. प्रवाह =  पाझर, धार, प्रस्त्रव
 21. फाकडा =  माणीदार, हुशार, ऐटबाज, रुबाबदार
 22. फट =  चीर, खाच, भेग
 23. फोड =  सूज, फुगलेला भाग, फुगारा
 24. फरक =  अंतर, भेद
 25. सायंकाळ = संध्याकाळ
 26. सावली = छाया
 27. बोला = सोबती, मित्र, मित्र, सखा
 28. स्तुती = प्रशंसा
 29. चांधा = चुरस, शर्यत, होड, पैज
 30. स्थान = स्थान, वास, स्थान
 31. स्त्री = बाई, महिला, लोल
 32. संध्याकाळ = सायंकाळ, सांज
 33. स्फूर्ती = प्रेरणा
 34. स्वच्छता = सभालोट
 35. सुवास = सुगंध, परिपत्रक, दर
 36. सुंदर = सुरेख, रमणीय, मनोहर, साल
 37. सागर = समुद्र, सिंधू, रत्नाकर, जलधी, दर्या, अर्णव
 38. सावली = छाया
 39. सामर्थ्य = आवाज, बळ
 40. साहित्य = लेखन
 41. सेवा = शुश्रूषा
 42. सिनेमा = नाटक, बोलपट
 43. सिंह = समेरी, मृदराज, वनराज

 44. अरण्य = जंगल, कानन, वन, विपिन, रान, अटवी
 45. अश्व = तुरंग, घोडा, वारू, वाजी, हय, तुरंगम
 46. अमृत = सुधा, पियुष
 47. अनल = अग्नी, विस्तव, पावक, वन्ही, वैश्वानर
 48. आमूलाग्र = मुळापासून शेंड्यापर्यंत
 49. आई = जननी, मे, माऊली, माता, मातोश्री, जन्मदात्री
 50. अही = सर्प, साप, भुजंग
 51. अर्जुन = भारत, पार्थ, धनंजय, किरीट, फाल्गुन
 52. आण = शपथ
 53. आळशी = कामचुकार, ऐदी, मंद, सुस्त, कुचर, निरुद्योगी, उठवळ, उठाळ,
 54. आगत्याने = स्वागतशील दृष्टीने
 55. अभ्यास = व्यासंग, सराव, परिपाठ
 56. अवहेलना = अपमान
 57. अक्षय = न संपणारा
 58. अस्त = मावळणे, शेवथोने
 59. आनंद = संतोष, हर्ष, प्रमोद, तोष, मोड
 60. कपाळ = ललाट, कपोल,निढळ, अलिक, भाल
 61. उतारू = प्रवासी, यात्रिक, यात्रेकरू
 62. उदरनिर्वाह = चरितार्थ
 63. उंट = उष्टर, उष्ट्र
 64. कृष्ण = कन्हैया, मुरलीधर, देवकीपुत्र, वासुदेव, कान्हा, मुरारी, विष्णूचा
 65. ऊन = लोकर, उर्ण
 66. ऐतोबा = काम न करणारा
 67. अंबर = आकाश, नभ, आभाळ, गगन, अवकाश, अंतरीक्ष, अंतराळ, तारांगण
 68. खूण = चिन्ह, निशाणी, संकेत चिन्ह
 69. खग = पक्षी, द्विज, विहंग, शकुंत
 70. काळोख = अंधार, तिमिर, तम
 71. कृपण = कंजूष, हिमटा , कोमटा, चिक्कू, खंक
 72. कुरूप = आकाररहित, बेढब, विद्रूप
 73. खजिना = तिजोरी, भांडार, कोश, द्रव्यनिधी
 74. आश्चर्य = अचंबा, नवल, विस्मय
 75. आहार = खाद्य, भोजन
 76. आठवण = स्मृती, स्मरण
 77. अभिषेक = अभिषव, अभिशेष
 78. अभिनव = अंगविक्षेप, हावभाव
 79. आकांक्षा = इच्छा
 80. आमरण = मरेपर्यंत
 81. अमित = अमर्याद, असंख्य, अगणित
 82. अर्थ = भावार्थ, मतलब, उद्देश, हेतू, भाव, तात्पर्य, अभिप्राय
 83. आस्था = आदर, जिव्हाळा, आपुलकी, अगत्य
 84. ईश्वर = परमेश्वर, प्रभू, देव, अलक, अलक्ष, आनंदघन, ईश
 85. अंगना = स्त्री
 86. इंद्र = 
 87. अभिमान = मोहीम
 88. चंद्र = निशानाथ, विधू, शशांक, शशी, सोम,
 89. इच्छा = आशा, मनीषा, अपेक्षा, वासना, आकांक्षा, आरजू
 90. किरण = कर, रश्मी, अंशू, मयुख
 91. कावळा = काक, वायस, एकाक्ष
 92. उपनयन = मुंज
 93. उत्कर्ष = वाढ, संपन्नता, भरभराट
 94. क्रीडा = खेळ, मौज, मनोरंजन, विहार, विलास
 95. किंकर = दास, सेवक
 96. कोकीळ = कोयल, पिक, कोगुल
 97. खल = वध, हत्या
 98. खच = ढीग, थर, गंज, रास


मराठी समानार्थी शब्द - पर्यायवाची शब्द (Samanarthi Shabd)

 1. गणपती = गणेश, गजानन, विघ्नहर्ता, गणराय,
 2. कमाल = राजीव, पद्म, नलिनी, सरोज, पंकज,
 3. गरज = आवश्यकता, निकड, जरुरी
 4. कासव = कमठ, कूर्म, कच्छ, कच्छप
 5. डौल = ऐट, दिमाख, रुबाब
 6. ढग = मेघ, घन, आर्द्र, पयोधर, जलद, अभ्र,
 7. गर्व = अहंकार
 8. घर = भवन, सदन, गृह, निकेतन, आलय,
 9. तोंड = मुख, तुंड, आनन, वदन
 10. तलवार = समशेर, खड्ग
 11. त्वेष = स्फुरण, आवेश
 12. तारुण्य = जवानी, ज्वानी, यौवन
 13. जल = पाणी, जीवन, नीर, उदक, सलिल
 14. चांदणे = चंद्रिका, जोत्स्ना, कौमुदी
 15. चवताळणे = चिडणे, रागावणे
 16. देऊळ = मंदिर, देवालय, रूळ
 17. जीवन = आयुष्य, पाणी, जल
 18. झुंबड = गर्दी, दाटी, खच
 19. धूर्त = लबाड, भांडखोर, चलाख, कावेबाज,
 20. निष्णात = निपुण, कुशल, हुशार, पटू, तरबेज,
 21. डोके = मस्तक, माथा, शीर, शीर्ष
 22. नमस्कार = नमन, वंदन, प्रणिपात, अभिवादन
 23. नदी = सरिता, तरंगिणी, तटिनी
 24. नोकर = सेवक, दास, चाकर, आर्यिक, उलिंग
 25. पत्नी = अर्धांगिनी, बायको, कांता, दारा, जाया,
 26. पोरका = निराधार, आई बाप नसलेला
 27. प्रगल्भ = गंभीर, शहाणा, प्रौढ
 28. प्रेम = लोभ,अनुराग, प्रीती
 29. पोपट = रावा, राघू, शुक
 30. बाप = जनक, वडील, जन्मदाता, पिता
 31. ब्राम्हण = विप्र
 32. बळ = ताकद, शक्ती, जोर, सामर्थ्य
 33. बाण = सायक, तीर, शर
 34. बाग = उपवन, उद्यान, बगीचा
 35. काळजी = फिकीर, आस्था, चिंता, कळकळ
 36. गरुड = खगेश्वर, खगेंद्र, वैनतेय, द्विजराज
 37. गौरव = अभिनंदन, सन्मान
 38. तलाव = तडाग, कासार, सरोवर, तटाक, सारस
 39. ताकत = शक्ती, बळ
 40. घास = ग्रास, कवळ
 41. जमीन = भूमी, भुई, भू
 42. जरब = धाक, दबदबा, दरर, वाचक, दहशत
 43. देह = तन, शरीर, तनू, काया, वपू
 44. दैत्य = दानव, राक्षस, असुर
 45. देव = परमेश्वर, ईश्वर, अमर, सुर, ईश
 46. दुध = क्षीर, दुग्ध, पय
 47. दिवस = दिन, वासर, वार, अह
 48. धनुष्य = धनू, चाप, कमटा, कोदंड, कार्मुक
 49. धन = द्रव्य, पैसा, संपदा, संपत्ती, दौलत
 50. झाड = वृक्ष, पादप, तरु, अगं, द्रुम, shakhi
 51. डोळा = नयन, चक्षु, नेत्र, लोचन, अक्ष, आवळू
 52. पूजा = अर्चा, सेवा, अर्चन
 53. नवरा = पती, वल्लभ, धव, भ्रतार, कांत, भर्ता
 54. पर्वत = अचल, नग, गिरी, अद्रि, शैल
 55. परिपत्य = पराभव, शिक्षा, दंड
 56. फुल = सुमन, पुष्प, सुम, कुसुम
 57. पृथ्वी = धरती, धरणी, वसुंधरा, धरित्री, भू, भूमी,
 58. प्रासाद = मंदिर, वाडा
 59. प्रघात = रिवाज, पद्धत, चाल, रिती
 60. पक्षी = अंडज, पाखरू, खग, विहंग, विहग, द्विज
 61. बिकट = अवघड, कठीण
 62. ब्रम्हदेव = प्रजापती, विधी, विरंची, कमलासन, ब्रम्हा, चतुरानन
 63. पुढारी = नायक, नेता, अग्रणी
 64. पार्वती = भवानी, उमा, दुर्गा, कन्याकुमारी
 65. पुरुष = नर, मर्द
 66. भांडण = तंटा, झगडा, कलह
 67. वानर = माकड, मर्कट, कपी, शाखामृग
 68. वारा = पवन, अनिल, मारुत, समीर, वायू, वात,
 69. मित्र = स्नेही, सखा, सोबती, दोस्त, सवंगडी
 70. विष्णू = रमापती, रमेश, चक्रपाणी, अच्युत, केशव, नारायण, माधव,
 71. महा = महान, मोठा
 72. मुलगा = तनुज, आत्मज, तनय, सुत, पुत्र, नंदन
 73. मुलगी = नंदिनी, कन्या, तनुजा, सुता, दुहिता,
 74. यज्ञ = होम, मख, याग
 75. युद्ध = संग्राम, समर, संगर, लढाई
 76. वेदना = कळ, दु:ख, व्यथा, यातना, शूळ
 77. वस्त्र = अंबर, वसन, कपडा, पट
 78. वल्लरी = वेळ, लता, लतिका
 79. शंकर = रुद्र, महेश, भालचंद्र, चंद्रशेखर, महादेव, सदाशिव, कैलाशनाथ,
 80. रागीट = कोपी, संतापी, कोपिष्ट
 81. लक्ष्मी = रमा, कमला, इंदिरा, वैष्णवी, श्री
 82. शत्रू = दुश्मन, वैरी, रिपु, अरी
 83. सोने = कांचन, हेम, हिरण्य, कनक, सुवर्ण
 84. स्त्री = नारी, अबला, महिला, वनिता, ललना
 85. सनातनी = कर्मठ, जुन्या रूढी व परंपरांना चिकटून
 86. सह्याद्री = सह्यगिरि, सह्याचल
 87. सिंह = पंचानन, वनराज, मृगराज, केसरी, मृगेंद्र
 88. सुंदर = मनोहर, अभिराम, सुरेख, रमणीय, रम्य
 89. होडी = नौका, नाव, तर
 90. पाय = चरण, पद, पाद
 91. पान = पर्ण, पत्र, पल्लव
 92. बेडूक = मंडूक, दर्दुर
 93. भाऊ = बाधू, भ्राता, सहोदर
 94. भांड खोर = कळाम, कलभांड, कलागती, कलागत्या, कलाझंगडी, कलांट
 95. भरभराट = उत्कर्ष, चलती, समृद्धी
 96. विहार = भ्रमण, सहल, क्रीडा
 97. माणूस = मानव, मनुज, मनुष्य
 98. मासा = मत्स्य, मीन
 99. वीज = बिजली, तडित, चपला, विद्युत
 100. रस्ता = मार्ग, वाट, पथ


मराठी समानार्थी शब्द - पर्यायवाची शब्द (Samanarthi Shabd)

 1. राग = क्रोध, संताप, तोष, कोप, त्वेष
 2. राजा = नरेंद्र, भूपती, नरेश, भूपाल, नृप
 3. रात्र = यामिनी, निशा, रजनी
 4. रक्त = असुंत, असू, रुधिर, शोणित
 5. रयत = जनता, प्रजा
 6. शेष = वासुकी, अनंत
 7. सुर्य = भानू, दिनकर, मित्र सविता, रवि, आदित्य, भास्कर, प्रभाकर, दिवाकर,
 8. सकल = सर्व, अखिल, सगळा, समस्त,
 9. समुद्र = सिंधू, सागर, उदधि, अंबुधी, पयोधी,
 10. हत्ती = नाग, गज, सारंग, कुंजर
 11. हात = बहू, भुज, पाणि, कर, हस्त
 12. हरीण = सारंग, कुरंग, मृग
 13. सुरुवात = प्रारंभ, आरंभ, आदी
 14. हृदय = अंतर, अंतकरण, हिरित
 15. हुशार = चतुर, चलाख, तरबेज, कसबी,
 16. पैसा = दम
 17. आकाशवाणी = नभोवाणी
 18. कटी = कंबर
 19. खळ = दुर्जन
 20. मिठी = आवड
 21. व्युत्पत्ती = उगम
 22. वर्म = रहस्य
 23. अपत्य = मुल
 24. पक्षपात = असमदृष्टी
 25. मुखस्तंभ = गप्प राहणारा
 26. कांती = सतेजत्वचा
 27. मिश्किल = खोडकर
 28. ललाटी = कपाळी
 29. गडणी = मैत्रीण
 30. अहर्निशी = रात्रंदिवस
 31. विहित = उचित
 32. विवंचना = काळजी
 33. राबता = वर्दळ
 34. तोरा = रुबाब
 35. क्षुद्र = सामान्य
 36. आयव्यय = जमाखर्च
 37. तमोगुणी = शीघ्रकोपी
 38. वैरण = ज्वारीचीताटे
 39. प्रमेय = सिद्धांत
 40. वराह = डुक्कर
 41. निबर = बोथट झालेला
 42. अभिजात = उच्च दर्जाचा
 43. अम्लाप = शुद्ध
 44. भरती = पुढे जाने
 45. शिणगार = साजशृंगार
 46. हिरमोड = विरस
 47. अनुरक्त = प्रेमात पडलेली
 48. पांथस्त = वाटसरू
 49. पिकलं पान = वृद्धत्व
 50. ओहोटी = मागे जाने
 51. भाकड = दुध न देणारे
 52. हमखास = खात्रीने
 53. मनमुराद = मनसोक्त
 54. फटकळ = स्पष्टवक्तेपणा
 55. कामिनी = स्त्री, नारी
 56. जीव = आत्मा
 57. अनुराग = प्रेम
 58. ओशाळणे = लाजणे, शरमने
 59. स्वीय = स्वत:चे कामासाठी
 60. कपिलाषष्ठीचा = दुर्मिळ योग
 61. उन्मत = मस्तवाल
 62. परिहार = निवारण
 63. देखणे = सुंदर
 64. सरमाड = बाजरीची ताटे
 65. उत्कंठा = उत्सुकता
 66. अवकाळी = अवेळी
 67. अभिवृद्धी = उत्कर्ष
 68. अनुचित = अयोग्य
 69. दंभ = ढोंग
 70. मक्षिका = माशी
 71. नवोढा = नववधू
 72. तोळंबा = धष्टपुष्ट, लंबक, तुळई
 73. झरा =निर्झर 
 74. झगडा= भांडण, तंटा, वाद, कलह, झुंज, संघर्ष 
 75. झरने =वाहणे, झिरपणे, पाझरने
 76. झाड= वृक्ष, तरु, द्रुम, पादप, रुख
 77. झेप= उडी, उड्डाण, सूर
 78. झोप= निद्रा
 79. झोका= झोपाळा, झुला, दोला
 80. झोपडी= कुटीर, खोप
 81. झीट =भोवळ, मूर्च्छा, घेरी
 82. झुकणे= वाकणे, कलणे
 83. झंझावात= वादळ, तुफान, वावटळ
 84. झुंज= युद्ध, लढा, संघर्ष, संग्राम, संगर
 85. झुंबड= गर्दी, दाटी, जमाव
 86. झेंडा = ध्वज, पताका, निशाण
 87. घागर = घडा,मडके
 88. गाव = ग्राम,खेडे
 89. पुस्तक = ग्रंथ
 90. अभिनंदन = गौरव
 91. कथा = 
 92. कहाणी,हकिकत
 93. हकिकत = गोष्ट,कहाणी
 94. मिष्टान्न = गोडधोड
 95. आरोपी = 
 96. गुन्हेगार,अपराधी
 97. अपराध = गुन्हा,दोष
 98. गाणे = गीत,गान
 99. ग्राहक = गिऱ्हाईक
 100. खेडे = गाव


मराठी समानार्थी शब्द - पर्यायवाची शब्द (Samanarthi Shabd)

 1. थोबाड = गालपट
 2. तक्रार = गाऱ्हाणे
 3. खिडकी = गवाक्ष
 4. मान = गळा
 5. अहंकार = गर्व
 6. अभिमान = गर्व
 7. दारिद्र्य = गरिबी
 8. वेग = गती
 9. किल्ला = गड,दुर्ग
 10. घरटे = खोपा
 11. उदास = खिन्न
 12. सचोटी = खरेपणा
 13. राग = संताप,चीड
 14. कोवळीक = कोमलता
 15. तुरंग = बंदिवास
 16. कारागृह = कैदखाना,तुरुंग
 17. सिंह = केसरी
 18. कंजूष = कृपण
 19. झोपडी = कुटीर,खोप
 20. ख्याती = कीर्ती,प्रसिद्धी
 21. काठ = किनारा,तीर,तट
 22. कविता = काव्य,पद्य
 23. अंधार = काळोख,तिमिर
 24. चिंता = काळजी
 25. काम = कार्य,काज
 26. मजूर = कामगार
 27. मजूर = कामगार
 28. कार्य = काम
 29. त्वचा = कातडी
 30. कावळा = काक
 31. गोष्ट = कहाणी
 32. परीक्षा = कसोटी
 33. मेहनत = कष्ट,श्रम,परिश्रम
 34. श्रम = कष्ट,मेहनत
 35. परिश्रम = कष्ट,मेहनत
 36. हित = कल्याण
 37. ॠण = कर्ज
 38. ॠण = कर्ज
 39. आरसा = दर्पण
 40. दार = दरवाजा
 41. शिक्षा = दंड,शासन
 42. पिशवी = थैली
 43. शीण = थकवा
 44. शीतल = थंड,गार
 45. उपद्रव = त्रास
 46. मुख = तोंड,चेहरा
 47. गवत = तृण
 48. तळे = सरोवर,तडाग
 49. खड्ग = तलवार
 50. हुबेहूब = तंतोतंत
 51. भांडण = तंटा
 52. मस्तक = डोके,शीर,माथा
 53. पर्वत = 
 54. डोंगर,गिरी,अचल
 55. ताल = ठेका
 56. स्थान = 
 57. ठिकाण,वास,ठाव
 58. भव्य = टोलेजंग
 59. पत्र = टपाल
 60. कुटी = झोपडी
 61. भरारी = झेप,उड्डाण
 62. झोका = झुला
 63. स्वच्छता = झाडलोट
 64. ओढा = झरा,नाला
 65. विद्या = ज्ञान
 66. भोजन = जेवण
 67. आयुष्य = जीवन,हयात
 68. प्राण = जीव
 69. किमया = जादू
 70. आपुलकी = जवळीकता
 71. कोळिष्टक = जळमट
 72. पाणी = तोय,उदक
 73. श्वापद = जनावर
 74. विश्व = जग
 75. सावली = छाया
 76. सावली = छाया
 77. ठग = चोर
 78. मुद्रा = चेहरा,मुख
 79. खोड्या = चेष्टा,मस्करी
 80. स्पर्धा = चुरस,शर्यत
 81. ईर्षा = चुरस
 82. सिनेमा = चित्रपट
 83. मन = चित्त,अंतःकरण
 84. पर्वा = चिंता,काळजी
 85. शील = चारित्र्य
 86. चक्र = चाक
 87. हल्ला = चढाई
 88. चाक = चक्र
 89. शंकर = चंद्रचूड
 90. कुचंबणा = घुसमट
 91. स्वर्ग = सुरलोक, देवलोक, दिव्यधाम, ब्रह्मधाम, द्यौ, परमधाम, त्रिदिव, दयुलोक
 92. स्वर्ण = सुवर्ण, कंचन, हेन, हारक, जातरूप, सोना, तामरस, हिरण्य
 93. सहेली = अलि, भटू, संगिनी, सहचारिणी, आली, सखी, सहचरी, सजनी, सैरन्ध्री
 94. संसार = लोक, जग, जहान, भूमण्डल, दुनियाँ, भव, जगत, विश्व
 95. दुःख = पीड़ा, कष्ट, व्यथा, वेदना, संताप, संकट, क्लेश, यातना, यन्तणा, शोक, खेद, पीर,
 96. देवता = सुर, देव, अमर, वसु, आदित्य, निर्जर, त्रिदश, गीर्वाण, अदितिनंदन, अमर्त्य, अस्वप्न, आदितेय, दैवत, लेख, अजर, विबुध
 97. द्रव्य = धन, वित्त, सम्पदा, विभूति, दौलत, सम्पत्ति
 98. दैत्य = असुर, इंद्रारि, दनुज, दानव, दितिसुत, दैतेय, राक्षस
 99. परिवार = कुटुंब, कुनबा, खानदान, घराना
 100. स्वर्ग = सुरलोक, देवलोक, दिव्यधाम, ब्रह्मधाम, द्यौ, परमधाम, त्रिदिव, दयुलोक

 1. स्वर्ग = सुरलोक, देवलोक, दिव्यधाम, ब्रह्मधाम, द्यौ, परमधाम, त्रिदिव, दयुलोक
 2. स्वर्ण = सुवर्ण, कंचन, हेन, हारक, जातरूप, सोना, तामरस, हिरण्य
 3. सहेली = अलि, भटू, संगिनी, सहचारिणी, आली, सखी, सहचरी, सजनी, सैरन्ध्री
 4. संसार = लोक, जग, जहान, भूमण्डल, दुनियाँ, भव, जगत, विश्व
 5. दुःख = पीड़ा, कष्ट, व्यथा, वेदना, संताप, संकट, क्लेश, यातना, यन्तणा, शोक, खेद, पीर,
 6. देवता = सुर, देव, अमर, वसु, आदित्य, निर्जर, त्रिदश, गीर्वाण, अदितिनंदन, अमर्त्य, अस्वप्न, आदितेय, दैवत, लेख, अजर, विबुध
 7. द्रव्य = धन, वित्त, सम्पदा, विभूति, दौलत, सम्पत्ति
 8. दैत्य = असुर, इंद्रारि, दनुज, दानव, दितिसुत, दैतेय, राक्षस
 9. परिवार = कुटुंब, कुनबा, खानदान, घराना
 10. परिवर्तन = बदलाव, हेरफेर, तबदीली, फेरबदल
 11. पत्थर = पाहन, पाषाण, प्रस्तर, उपल
 12. पथ = मग, मार्ग, राह, पंथ, रास्ता
 13. पिता = जनक, तात, पितृ, बाप
 14. प्रकाश = ज्योति, चमक, प्रभा, छवि, द्युति
 15. पेड़ = तरु, द्रुम, वृक्ष, पादप, रुक्ष
 16. पैर = पाँव, पद, चरण, पाद, पग
 17. दधि = दही, गोरस, मट्ठा, तक्र
 18. दरिद्र = निर्धन, ग़रीब, रंक, कंगाल, दीन
 19. दिन = दिवस, याम, दिवा, वार, प्रमान, वासर, अह्न
 20. दुष्ट = पापी, नीच, दुर्जन, अधम, खल, पामर
 21. दाँत = दशन, रदन, रद, द्विज, दन्त, मुखखुर
 22. दर्पण = शीशा, आरसी, आईना, मुकुर
 23. दुर्गा = चंडिका, भवानी, कुमारी, कल्याणी, सिंहवाहिनी, कामाक्षी, सुभद्रा, महागौरी, कालिका, शिवा, चण्डी, चामुण्डा
 24. दशरथ = अवधेश, कौशलपति, दशस्यंदन, रावण
 25. दस्तूर = रीति-रिवाज, प्रथा, परंपरा, चलन
 26. दादा = पितामह, बाबा, आजा
 27. दादुर = मेंढक, मंडूक, भेक
 28. दारा = बीवी, पत्नी, अर्धांगिनी, वामांगिनी, गृहणी
 29. दिनकर = सूरज, सूर्य, भानु, भास्कर, दिवाकर, रवि, दिवेश, दिनेश
 30. तम = अँधेरा, अंधकार, तिमिर, अँधियारा
 31. तमा = रजनी, रात, निशा, रात्रि
 32. तमारि = सूरज, सूर्य, दिवाकर, दिनकर, आदित्य, भानु, भास्कर
 33. धनु = धनुष, पिनाक, शरासन, कोदंड, कमान, धनुही
 34. धराधर = पर्वत, पहाड़, शैल, मेरु, महीधर, भूधर
 35. धराधीश = सम्राट, शहंशाह, नृप, नरेश, महीप, महीपति

समानार्थी शब्द | पर्यायवाची शब्द


 1. ठटरी = कंकाल, पंजर, अस्थिपंजर, ठठरी
 2. ठठोली = मजाक, परिहास, ठट्ठा, ठिठोली, दिल्लगी
 3. ठन = ठन गोपाल- निर्धन, गरीब, दरिद्र, अकिंचन
 4. ठहाका = कहकहा, अट्टहास, खिलखिलाना
 5. ठाकुरद्वारा = मंदिर, देवालय, शिवाला, देवस्थान
 6. ठाली = बेरोजगार, ठलुआ, बेकार
 7. ऊखल = ओखली, उलूखल, कूँडी
 8. अर्थ = हय, तुरङ, वाजि, घोडा, घोटक
 9. असु = यातुधान, निशिचर, रजनीचर, दनुज, दैत्य, तमचर
 10. किताब = पोथी, ग्रन्थ, पुस्तक
 11. किनारा = तीर, कूल, कगार, तट
 12. किसान = कृषक, भूमिपुत्र, हलधर, खेतिहर, अन्नदाता
 13. कृष्ण = राधापति, घनश्याम, वासुदेव, माधव, मोहन
 14. केशव = गोविन्द, मुरारी, नन्दनन्दन, राधारमण, दामोदर, ब्रजवल्लभ, गोपीनाथ, मुरलीधर, द्वारिकाधीश, यदुनन्दन
 15. अलंकार = आभूषण, भूषण, विभूषण, गहना, जेवर
 16. चेला = शागिर्द, शिष्य, विद्यार्थी
 17. चेहरा = शक्ल, आनन, मुख, मुखड़ा
 18. चोरी = स्तेय, चौर्य, मोष, प्रमोष
 19. चौकन्ना = सचेत, सजग, सावधान, जागरूक
 20. चौकीदार = प्रहरी, पहरेदार, रखवाला
 21. चौमासा = वर्षाकाल, वर्षाऋतु, बरसात
 22. चोटी = मूर्धा, शीश, सानु, शृंग
 23. अहंकार = दंभ, गर्व, अभिमान, दर्प, मद, घमंड, मान
 24. खाना = भोज्य सामग्री, खाद्यय वस्तु, आहार, भोजन
 25. खग = पक्षी, द्विज, विहग, नभचर, अण्डज, शकुनि, पखेरू
 26. खंभा = स्तूप, स्तम्भ, खंभ
 27. खंड = अंश, भाग, हिस्सा, टुकड़ा
 28. खटमल = मत्कुण, खटकीट, खटकीड़ा
 29. खद्योत = जुगनू, सोनकिरवा, पटबिजना, भगजोगिनी
 30. खर = गधा, गर्दभ, खोता, रासभ, वैशाखनंदन
 31. ऊसर = अनुपजाऊ, बंजर, अनुर्वर, वंध्य
 32. ऊधम = उपद्रव, उत्पात, धूम, हुल्लड़, हुड़दंग
 33. एकतंत्र = राजतंत्र, एकछत्र, तानाशाही
 34. औरत = स्त्री, जोरू, घरनी, महिला, मानवी, तिरिया, नारी, वनिता, घरवाली
 35. उदाहरण = मिसाल, नजीर, दृष्टांत

समानार्थी शब्द | पर्यायवाची शब्द


 1. उद्दंड = ढीठ, अशिष्ट, बेअदब, गुस्ताख़
 2. आँख = लोचन, अक्षि, नैन, अम्बक, नयन, नेत्र, चक्षु, दृग, विलोचन, दृष्टि, अक्षि
 3. आकाश = नभ, गगन, द्यौ, तारापथ, पुष्कर, अभ्र, अम्बर, व्योम, अनन्त, आसमान, अंतरिक्ष, शून्य, अर्श
 4. आनंद = हर्ष, सुख, आमोद, मोद, प्रसन्नता, आह्राद, प्रमोद, उल्लास
 5. उद्धार = मुक्ति, छुटकारा, निस्तार, रिहाई
 6. उपा = युक्ति, साधन, तरकीब, तदबीर, यत्न, प्रयत्न
 7. उज्र = ऐतराज, विरोध, आपत्ति
 8. उत्थान = उत्कर्ष, प्रगति, उन्नयन
 9. उत्साह = उमंग, जोश, उछाह
 10. उदार = फ़राख़दिल, क्षीरनिधि, दरियादिल, दानशील, दानी
 11. आश्रम = कुटी, स्तर, विहार, मठ, संघ, अखाड़ा
 12. उद्देश्य = लक्ष्य, प्रयोजन, मकसद
 13. उद्यान = बगीचा, बाग, वाटिका, उपवन
 14. उन्नति = प्रगति, तरक्की, विकास, उत्कर्ष
 15. उपकार = भेंट, नजराना, तोहफा
 16. उपहास = परिहास, मजाक, खिल्ली
 17. औचित्य = उपयुक्तता, तर्कसंगति, तर्कसंगतता
 18. जन्नत = स्वर्ग, सुरधाम, बैकुंठ, सुरलोक, हरिधाम
 19. जन्मांध = सूरदास, अंधा, आँधरा, नेत्रहीन
 20. जबह = वध, हत्या, कत्ल, खून
 21. जम्हूरियत = प्रजातंत्र, लोकतंत्र, लोकशाही, जनताशासन
 22. पति = भर्ता, वल्लभ, स्वामी, प्राणाधार, प्राणप्रिय, प्राणेश, आर्यपुत्र
 23. पत्नी = भार्या, दारा, बेगम, कलत्र, प्राणप्रिया, वधू, वामा, अर्धांगिनी, सहधर्मिणी, गृहणी, बहु, वनिता, जोरू, वामांगिनी
 24. पक्षी = खेचर, दविज, पतंग, पंछी, खग, विहग, परिन्दा, शकुन्त, अण्डज, चिडिया, गगनचर, पखेरू, विहंग, नभचर
 25. दिवंगत = स्वर्गीय, मृत, मरहूम, परलोकवासी
 26. दीदा = नेत्र, नयन, आँख, चक्षु
 27. दुनिया = जग, जगत, खलक, जहान, विश्व, संसार, भव
 28. दुर्गुण = अवगुण, ऐब, बुराई, खामी
 29. दुर्जन = दुष्ट, खल, शठ, असज्जन
 30. दुर्भिक्ष = अकाल, दुकाल, दुष्काल, सूखा
 31. दुर्लभ = अलभ्य, दुष्प्राप्य, अप्राप्य
 32. दुविधा = कशमकश, पशोपेश, असमंजस, अनिश
 33. दुश्मन = रिपु, वैरी, अरि, शत्रु, बैरी
 34. दुष्कर = कठिन, दुसाध्य, दूभर, मुश्किल
 35. पर्वत = पहाड़, गिरि, अचल, भूमिधर, तुंग आद्रि, शैल, धरणीधर, धराधर, नग, भूधर, महीधर

समानार्थी शब्द | पर्यायवाची शब्द


 1. पण्डित = सुधी, विद्वान, कोविद, बुध, धीर, मनीषी, प्राज्ञ, विचक्षण।
 2. आचार्य = शिक्षक, अध्यापक, प्राध्यापक, गुरु
 3. आजादी = स्वाधीनता, स्वतंत्रता, मुक्ति।
 4. आजीविका = व्यवसाय, रोजी-रोटी, वृत्ति, धंधा।
 5. आज्ञा = हुक्म, फरमान, आदेश
 6. आतिथ्य = मेहमानदारी, मेजबानी, मेहमाननवाजी, खातिरदारी।
 7. आत्मा = रूह, जीवात्मा, जीव, अंतरात्मा
 8. आदत = स्वभाव, प्रकृति, प्रवृत्ति
 9. आदमी = मानव, मनुष्य, मनुज, मानुष, इंसान
 10. आनन = चेहरा, मुखड़ा, मुँह, मुखमंडल, मुख
 11. ईश्वर = परमपिता, परमात्मा, प्रभु, ईश, जगदीश, भगवान, परमेश्वर, जगदीश्वर, विधाता।
 12. ईख = गन्ना, ऊख, इक्षु
 13. ईप्सा = इच्छा, ख्वाहिश, कामना, अभिलाषा
 14. ईमानदारी = सच्चा, सत्यपरायण, नेकनीयत, सत्यनिष्ठ
 15. ईर्ष्या = विद्वेष, जलन, कुढ़न, ढाह
 16. ईसा = यीशु, ईसामसीह, मसीहा
 17. ईहा = मनोकामना, अभिलाषा, इच्छा, आकांक्षा, कामना
 18. आबंटन = विभाजन, वितरण, बाँट, वंटन
 19. आबरू = सम्मान, प्रतिष्ठा, इज्जत
 20. आयु = उम्र,वय, जीवनकाल
 21. आयुष्मान = दीर्घायु, दीर्घजीवी, चिरंजीवी, चिरायु
 22. आवेदन = प्रार्थना, याचना, निवेदन
 23. आशीर्वाद = शुभकामना, आशीष, आशिष, दुआ
 24. जमाई = दामाद, जामाता, जँवाई
 25. जमीन = धरती, भू, भूमि, पृथ्वी, धरा, वसुंधरा
 26. जय = जीत, फतह, विजय
 27. औलाद = संतान, संतति, आसऔलाद, बाल-बच्चे
 28. औषधालय = चिकित्सालय, दवाखाना, अस्पताल
 29. ऊँट = करभ, उष्ट्र, लंबोष्ठ, साँड़िया
 30. ऊखल = ओखली, उलूखल, कूँडी
 31. ऊसर = अनुपजाऊ, बंजर, अनुर्वर, वंध्य
 32. ठंड = ठंड, शीत, सर्दी
 33. ठग = छली, छलिया, फ़रेबी, वंचक, धूर्त, धोखेबाज
 34. जलाशय = तालाब, तलैया, ताल, पोखर, सरोवर
 35. जवान = तरुण, युवक, नौजवान, नौजवाँ, युवा

समानार्थी शब्द | पर्यायवाची शब्द


 1. कमल = नलिन, अरविन्द, उत्पल, अम्भोज, तामरस, पुष्कर, महोत्पल, वनज, कंज, सरसिज, राजीव, पद्म, पंकज, नीरज, सरोज, जलज, जलजात, शतदल, पुण्डरीक, इन्दीवर
 2. किरण = गभस्ति, रश्मि, अंशु, अर्चि, गो, कर, मयूख, मरीचि, ज्योति, प्रभा
 3. कामदेव = मदन, मनोज, अनंग, आत्मभू, कंदर्प, दर्पक, पंचशर, मनसिज, काम, रतिपति, पुष्पधन्वा, मन्मथ
 4. अंजाम = नतीजा, परिणाम, फल
 5. अंत = समाप्ति, अवसान, इति, इतिश्री, समापन
 6. अंतर = भिन्नता, असमानता, भेद, फर्क
 7. अंतरिक्ष = खगोल, नभमंडल, गगनमंडल, आकाशमंडल
 8. अंतर्धान = गायब, लुप्त, ओझल, अदृश्य
 9. अंदर = भीतर, आंतरिक, अंदरूनी, अभ्यंतर
 10. अंदाज = अंदाजा, अटकल, कयास, अनुमान
 11. अंधा = सूरदास, आँधरा, नेत्रहीन, दृष्टिहीन
 12. कपड़ा = मयुख, वस्त्र, चीर, वसन, पट, अंशु, कर, अम्बर, परिधान
 13. जवानी = युवावस्था, यौवन, तारुण्य, तरुणाई
 14. जहाज = पोत, बेड़ा, जलयान, जलपोत
 15. जहीन = बुद्धिमानी, अक्लमंद, मेधावी, मेधावान, तीक्ष्ण बुद्धि
 16. ठाँव = स्थान, जगह, ठिकाना
 17. ठिंगना = बौना, वामन, नाटा
 18. ठीक = उपयुक्त, उचित, मुनासिब
 19. ठेठ = निपट, निरा, बिल्कुल
 20. ऊधम = उपद्रव, उत्पात, धूम, हुल्लड़, हुड़दंग, धमाचौकड़ी
 21. आम = रसाल, आम्र, अतिसौरभ, मादक, अमृतफल, चूत, सहकार, च्युत (आम का पेड़), सहुकार
 22. भौंरा = अलि, मधुव्रत, शिलीमुख, मधुप, मधुकर, द्विरेप, षट्पद, भृंग, भ्रमर।
 23. भोजन = खाना, भोज्य सामग्री, खाद्यय वस्तु, आहार
 24. भय = भीति, डर, विभीषिका
 25. भाई = तात, अनुज, अग्रज, भ्राता, भ्रातृ
 26. भंगुर = नाशवान, नश्वर, अनित्य, क्षर, मर्त्य, विनश्वर
 27. भंडारी = रसोइया, खानसामा, महाराज, रसोईदार
 28. भंवरा = भौंरा, भ्रमर, मधुकर, मधुप, मिलिंद, अलि, अलिंद, भृंग
 29. भक्त = आराधक, अर्चक, पुजारी, उपासक, पूजक
 30. भगिनी = बहन, बहना, स्वसा, अग्रजा
 31. भद्र = शिष्ट, शालीन, कुलीन, सभ्य, सलीकेदार, बासलीक़ा
 32. भरतखंड = भारतवर्ष, आर्यावर्त, भारत, हिंदुस्तान, हिंदोस्ताँ
 33. भरोसा = यकीन, विश्वास, ऐतबार, अक़ीदा, आश्वास
 34. भव = संसार, दुनिया, जग, जहाँ, विश्व, खलक, खल्क
 35. भविष्य = भावी, अनागत, भविष्यतकाल, मुस्तकबिल, भविष्यद

समानार्थी शब्द | पर्यायवाची शब्द 1. भारती = शारदा, सरस्वती, वाग्देवी, वीणावादिनी, विद्या, वागेश्वरी, वागीशा
 2. भीष्म = गंगापुत्र, शांतनुसुत, भीष्मपितामह, देवव्रत
 3. भुजा = भुज, बाहु, बाँह, बाजू
 4. कल्याण = भलाई, परहित, उपकार, भला
 5. कष्ट = तकलीफ, पीड़ा, वेदना, दुःख
 6. काग = कौआ, कागा, काक, वायस
 7. कातिल = खूनी, हत्यारा, घातक
 8. घट = घड़ा, कलश, कुम्भ, निप
 9. घर = आलय, आवास, गेह, गृह, निकेतन, निलय, निवास, भवन, वास, वास-स्थान, शाला, सदन
 10. घृत = घी, अमृत, नवनीत
 11. घटना = हादसा, वारदात, वाक्या
 12. घन = मेघ, बादल, घटा, अंबुद, अंबुधर
 13. घपला = गड़बड़ी, गोलमाल, घोटाला
 14. घमंड = दंभ, दर्प, गर्व, गरूर, गुमान, अभिमान, अहंकार
 15. घुड़सवार = अश्वारोही, तुरंगी, तुरंगारूढ़
 16. घुमक्कड = भ्रमणशील, पर्यटक, यायावर
 17. घूँस = घूस, रिश्वत, उत्कोच
 18. घोड़ा = तुरंग, हय, घोट, घोटक, अश्व
 19. घास = तृण, दूर्वा, दूब, कुश, शाद
 20. कामधेनु = सुरभि, सुरसुरभि, सुरधेनु
 21. कायर = कापुरुष, डरपोक, बुजदिल
 22. काल = समय, वक्त, वेला
 23. कालकूट = जहर, विष, गरल, हलाहल
 24. काला = श्याम, कृष्ण, कलूटा, साँवला, स्याह
 25. किनारा = तट, तीर, कगार, कूल, साहिल
 26. भेद = फर्क, अंतर, भिन्नता, विषमता
 27. भ्रष्ट = पथभ्रष्ट, पतित, बदचलन, दुश्चरित्र, आचरणहीन
 28. भ्रू = भौंह, भौं, भृकुटि, भँव, त्यौरी
 29. भूषण = जेवर, गहना, आभूषण, अलंकार
 30. आंसू = नेत्रजल, नयनजल, चक्षुजल, अश्रु
 31. आत्मा = जीव, देव, चैतन्य, चेतनतत्तव, अंतःकरण
 32. खल = दुष्ट, बदमाश, दुर्जन, गुंडा
 33. खलक = दुनिया, जगत, जग, विश्व, जहान
 34. पुत्र = बेटा, लड़का, आत्मज, सुत, वत्स, तनुज, तनय, नंदन


 1. पुत्री = बेटी, आत्मजा, तनूजा, दुहिता, नन्दिनी, लड़की, सुता, तनया
 2. पृथ्वी = धरा, धरती, भू, इला, उर्वी, धरित्री, धरणी, अवनि, मेदिनी, क्षिति, मही, वसुंधरा, वसुधा, जमीन, भूमि
 3. पुष्प = फूल, सुमन, कुसुम, मंजरी, प्रसून, पुहुप
 4. पानी = जल, नीर, सलिल, अंबु, अंभ, उदक, तोय, जीवन, वारि, पय, अमृत, मेघपुष्प, सारंग
 5. पार्वती = अपर्णा, अंबिका, आर्या, उमा, गौरी, गिरिजा, भवानी, रुद्राणी, शिवा
 6. परिवार = कुटुंब, कुनबा, खानदान, घराना
 7. परिवर्तन = बदलाव, हेरफेर, तबदीली, फेरबदल
 8. पत्थर = पाहन, पाषाण, प्रस्तर, उपल
 9. पथ = मग, मार्ग, राह, पंथ, रास्ता।
 10. पिता = जनक, तात, पितृ, बाप।
 11. प्रकाश = ज्योति, चमक, प्रभा, छवि, द्युति।
 12. पेड़ = तरु, द्रुम, वृक्ष, पादप, रुक्ष
 13. पैर = पाँव, पद, चरण, पाद, पग
 14. पंक = कीचड़, कीच, कर्दम, चहला
 15. डंडा = सोंटा, छड़ी, लाठी
 16. डाली = भेंट, उपहार
 17. डंका = नगाड़ा, भेरी, दुंदभि, धौंसा
 18. थोड़ा = अल्प, न्यून, जरा, कम
 19. थाती = जमापूँजी, धरोहर, अमानत
 20. थाक = ढेर, समूह
 21. थप्पड़ = तमाचा, झापड़
 22. थकान = थकावट, श्रांति, क्लांति
 23. थल = स्थान, स्थल, भूमि, जगह
 24. थवई = राज, राजगीर, मिस्त्री, राजमिस्त्री
 25. डंस = मच्छर, मस, डाँस, मच्छड़
 26. डगर = राह, रास्ता, पथ, मार्ग, पंथ
 27. गीदड़ = श्रृंगाल, सियार, जंबुक
 28. गुनाह = अपराध, कसूर, खता, दोष
 29. गुलामी = दासता, परतंत्रता, परवशता
 30. गेहूँ = कनक, गोधूम, गंदुम
 31. गोद = अंक, क्रोड़, गोदी
 32. गोधूलि = साँझ, संध्या, शाम, सायंकाल
 33. ग्रामीण = ग्राम्य, ग्रामवासी, देहाती
 34. ग्राह = मगरमच्छ, घड़ियाल, मगर, झषराज।
 35. डर = खौफ, भय, दहशत, भीति

मराठी समानार्थी शब्द
(Marathi Samanarthi Shabd)


 1. डाकू = दस्यु, लुटेरा, डकैत, बटमार, राहजन
 2. डाल = डाली, टहनी, वृंत, शाखा
 3. पंकज = कमल, राजीव, पद्म, सरोज, नलिन, जलज
 4. पंख = डैना, पक्ष, पर, पखौटा, पाँख
 5. पंगु = अपाहिज, लंगड़ा, विकलांग, अपंग
 6. पत्ता = पत्ती, पात, पाती, पल्लव, पर्ण
 7. खादिम = नौकर, चाकर, भृत्य, अनुचर
 8. खाविंद = पति, मियाँ, भर्तार, बालम, साजन, सैयाँ
 9. खिल्ली = मखौल, ठिठोली, उपहास
 10. खुदगर्ज = स्वार्थी, मतलबी, स्वार्थपरायण
 11. खुदा = राम, रहीम, रहमान, अल्लाह, परवरदिगार
 12. खौफ = डर, भय, दहशत, भीति
 13. खून = रक्त, लहू, शोणित, रुधिर
 14. आँगन = अँगना, अजिरा, प्राङ्गण
 15. कान = कर्ण, श्रुति, श्रुतिपटल, श्रवण, श्रोत, श्रुतिपुट
 16. कोयल = कोकिला, पिक, काकपाली, बसंतदूत, सारिका, कुहुकिनी, वनप्रिया
 17. क्रोध = रोष, कोप, अमर्ष, गुस्सा, आक्रोश, कोह, प्रतिघात
 18. कार्तिकेय = कुमार, षडानन, शरभव, स्कन्द
 19. कुत्ता = श्वा, श्रवान, कुक्कुर, शुनक, सरमेव
 20. आँधी = तूफान, बवंडर, झंझावत, अंधड़
 21. आईना = दर्पण, आरसी, शीशा
 22. उजला = उज्ज्वल, श्वेत, सफ़ेद, धवल
 23. उजाड = जंगल, बियावान, वन
 24. उजाला = प्रकाश, रोशनी, चाँदनी
 25. कुबेर = कित्ररेश, यक्षराज, धनद, धनाधिप, राजराज
 26. किस्मत = होनी, विधि, नियति, भाग्य
 27. कच = बाल, केश, कुन्तल, चिकुर, अलक, रोम, शिरोरूह
 28. कबूतर = कपोत, रक्तलोचन, पारावत, कलरव, हारिल।
 29. झरना = उत्स, स्रोत, प्रपात, निर्झर, प्रस्त्रवण
 30. झण्डा = ध्वजा, पताका, केतु
 31. झंझा = अंधड़, आँधी, बवंडर, झंझावत, तूफान
 32. झाँसा = दगा, धोखा, फरेब, ठगी
 33. फल = फलम, बीजकोश
 34. फ़ख = गौरव, नाज, गर्व, अभिमान
 35. फरमान = हुक्म, राजादेश, राजाज्ञा

मराठी समानार्थी शब्द
(Marathi Samanarthi Shabd) 1. फलक = आसमान, आकाश, गगन, नभ, व्योम
 2. फसल = शस्य, पैदावार, उपज, खिरमन, कृषि- उत्पाद
 3. फूट = मतभेद, मनमुटाव, अनबन, परस्पर, कलह
 4. फूल = पुष्प, सुमन, कुसुम, गुल, प्रसून
 5. झींगुर = घुरघुरा, झिल्ली, जंजीरा, झिल्लिका
 6. झूठ = असत्य, मिथ्या, मृषा, अनृत
 7. कण्ठ = ग्रीवा, गर्दन, गला, शिरोधरा
 8. कृपा = प्रसाद, करुणा, अनुकम्पा, दया, अनुग्रह
 9. उत्कष = समृद्धि, उन्नति, प्रगति, प्रशंसा, बढ़ती, उठान
 10. ऋण = कर्ज, कर्जा, उधार, उधारी
 11. ऋतुराज = बहार, मधुमास, वसंत, ऋतुपति, मधुऋतु
 12. ऋषभ = वृष, वृषभ, बैल, पुंगव, बलीवर्द, गोनाथ
 13. ऋषि = साधु, महात्मा, मुनि, योगी, तपस्वी
 14. ऋष्यकेतु = कामदेव, मकरकेतु, मकरध्वज, मदन, मनोज, मन्मथ
 15. उत्कृष्ट = उत्तम, उन्नत, श्रेष्ठ, अच्छा, बढ़िया, उम्दा
 16. उत्पति = उद्गम, पैदाइश, जन्म, उद्भव, सृष्टि, आविर्भाव, उदय
 17. आकाश = आसमान, नभ, गगन, व्योम, फलक
 18. आक्रोश = क्रोध, रोष, कोप, रिष, खीझ
 19. आखेटक = शिकारी, बहेलिया, अहेरी, लुब्धक, व्याध
 20. आग = पावक, अनल, अग्नि, बाड़व, वहि
 21. आचरण = चाल-चलन, बर्ताव, व्यवहार, चरित्र
 22. अभिमान = अस्मिता, अहं, अहंकार, अहंभाव
 23. अरण्य = जंगल, वन, कानन, अटवी, कान्तार, विपिन
 24. अनी = कटक, दल, सेना, फौज, चमू, अनीकिनी
 25. अतिथि = मेहमान, अभ्यागत, आगन्तुक, पाहूना
 26. अर्थ = धन्, द्रव्य, मुद्रा, दौलत, वित्त, पैसा
 27. अश्व = हय, तुरंग, घोड़ा, घोटक, हरि, तुरग, वाजि, सैन्धव
 28. अंधकार = तम, तिमिर, तमिस्र, अँधेरा, तमस, अंधियारा
 29. छल = दगा, ठगी, फरेब, छलावा
 30. छाछ = मही, मठा, मठ्ठा, लस्सी, छाछी
 31. छाती = सीना, वक्ष, उर, वक्षस्थल
 32. छुटकारा = मुक्ति, रिहाई, निजात
 33. जल = मेघपुष्प, अमृत, सलिल, वारि, नीर, तोय, अम्बु, उदक, पानी, जीवन, पय, पेय
 34. फल = फलम, बीजकोश
 35. फ़ख = गौरव, नाज, गर्व, अभिमान

Post a Comment

Thanks for Comment

Previous Post Next Post