12वी मराठी स्वाध्याय

12 वी मराठी - व्याकरण-वाक्यप्रकार व वाक्यरूपांतर, समास, प्रयोग, अलंकार

12 वी मराठी - व्याकरण-वाक्यप्रकार व वाक्यरूपांतर, समास, प्रयोग, अलंकार Q.1)खालील वाक्ये वाक्याच्या आशयानुसार कोणत्या प्रकारा…

अहवाल लेखन - Maharashtra State Class 12 | Ahaval Lekhan Marathi

अहवाल लेखन - Ahaval Lekhan Marathi  विद्यार्थी मित्रांनो आजच्या या व्हिडिओ मध्ये आपण बघणार आहोत अहवाल लेखन बारावीची सर्व प्र…

गढी साध्याय वर्ग बारावा मराठी | गढी Gadhi (साहित्यप्रकार) संपूर्ण स्वाध्याय

गढी साध्याय वर्ग बारावा मराठी | गढी Gadhi (साहित्यप्रकार) संपूर्ण स्वाध्याय विद्यार्थी मित्रांनो अशा या ब्लॉक पोस्टमध्ये आपण…

शोध स्वाध्याय कृती इयत्ता बारावी | शोध - Shodh साहित्यप्रकार संपूर्ण स्वाध्याय कृती

शोध स्वाध्याय कृती इयत्ता बारावी | शोध - Shodh साहित्यप्रकार संपूर्ण स्वाध्याय कृती  विद्यार्थी मित्रांनो आजच्या या ब्लॉग पो…

रेशीमबंध संपूर्ण स्वाध्याय कृति | Reshambandh Marathi 12th [ कृती स्वाध्याय व रसग्रहण ]

रेशीमबंध संपूर्ण स्वाध्याय कृति | Reshambandh Marathi 12th   विद्यार्थी मित्रांनो आज या ब्लॉग पोस्ट मध्ये आम्ही तुमच्यासाठी …

रंगरेषा व्यंगरेषा मराठी युवकभारती | Rangaresha vyangresha [ कृती स्वाध्याय व रसग्रहण ]

रंगरेषा व्यंगरेषा [ कृती स्वाध्याय व रसग्रहण ] कृती (१)  लेखकाने खालील गोष्टी कळण्यासाठी व्यंगचित्रात वापरलेली प्रतीके लिहा.…

Load More
That is All