माझा जिवलग मित्र [ प्रसंग लेखन निबंध मराठी ]

   माझा जिवलग मित्र [ प्रसंग लेखन निबंध मराठी ]  

माझा जिवलग मित्र [ प्रसंग लेखन निबंध मराठी ]

समीर हा माझा एक जिवलग मित्र आहे . तो नेहमी खेळांच्याच गप्पा मारत असतो . तो खरा खेळगडी आहे . समीरला कुठल्याही एका विशिष्ट खेळाची आवड आहे , असे नाही
२८ हं ! सर्वच खेळांत तो रस घेतो . विशेष म्हणजे प्रत्येक खेळाविषयी त्याला तंत्रशुद्ध माहिती आहे . नाहीतर सदासर्वकाळ क्रिकेटमध्ये रंगणाऱ्या आमच्यापैकी कितीजणांना क्रिकेटच्या मैदानाची लांबीरुंदी माहीत असते बरे ? समीर खेळांविषयीची केवळ माहिती गोळा करीत नाही , तर तो सर्व खेळ उत्तम खेळतो . सहज एखादा निरोप सांगायला म्हणून तो घरी येतो , आणि कॅरमचा एक डाव जिंकून जातो .

     तितक्याच सफाईने तो शाळेच्या क्रिकेट संघात आपली कामगिरी बजावतो . रात्रीच्या वेळी रस्त्यावर आट्यापाट्या खेळणाऱ्या कामगारांतही त्याला भाव आहे . ' समीरदादा ' आला की आपला संघ जिंकणार , अशी त्यांना खात्री असते . कोणत्याही खेळाच्या जागतिक स्पर्धा सुरू झाल्या की , त्याची सर्व माहिती , अगदी आकडेवारीसह समीरला तोंडपाठ ! किती राष्ट्रे या स्पर्धेत उत्तरली आहेत ? सामने कोठे कोठे आहेत ? प्रत्येक संघातील उत्तम खेळाडू कोण ? त्या खेळाडूंच्या खेळाचे वैशिष्ट्य काय ?  
        
यांबाबतची सगळी माहिती समीर देत असतो . त्याने बांधलेले अंतिम निकालाबद्दलचे आडाखे सहसा चुकत नाहीत ; कारण याबाबतचा समीरचा अभ्यास चोख आहे . खेळांविषयीच्या पुस्तकांचा मोठा संग्रह त्याच्याजवळ आहे . प्रत्येक वृत्तपत्रात येणाऱ्या क्रीडाविषयक बातम्या तो बारकाईने वाचतो . आवश्यक ती कात्रणे काढून ठेवतो . त्याने जमवलेला खेळाडूंचा आल्बम तर पाहण्यासारखा आहे . कुठेही कोणी खेळाडू येणार आहे , असे कळले की समीर धावलाच तेथे त्याला भेटायला . समीरच्या या छंदाला त्याचे आईवडील केव्हाही विरोध करीत नाहीत .

       उलट दोघेही त्याचे कौतुक करतात . त्याचे बाबा क्रीडाविषयक मासिके त्याला आणून देतात . कारण समीर अभ्यास सांभाळून आपला छंदही उत्तम जोपासतो . त्यामुळे माझा हा दोस्त घरात , शाळेत आणि सर्व मित्रांत विशेष आवडता आहे .
माझा जिवलग मित्र [ प्रसंग लेखन निबंध मराठी ]
माझा जिवलग मित्र [ प्रसंग लेखन निबंध मराठी ]


Post a Comment

Thanks for Comment

Previous Post Next Post