Letter Writing In Marathi | marathi letter - औपचारिक पत्र

 Letter Writing In Marathi | marathi letter - औपचारिक पत्र 


Formal Letter in Marathi (औपचारिक पत्र), Meaning, Definition, Types, Example

औपचारिक पत्र लेखन उदाहरण Formal Letter format in Hindi

 Letter Writing In Marathi

औपचारिक पत्र marathi मध्ये - पत्र लेखन ही एक कला आहे, म्हणून पत्र लिहिताना, पत्र सोप्या, सोप्या आणि सामान्य बोलण्यातल्या भाषेचा वापर केला पाहिजे, जेणेकरून पत्र प्राप्त झालेल्या व्यक्तीस पत्रात व्यक्त झालेल्या भावना चांगल्या प्रकारे समजतील.

पत्र-लेखनातून आपण आपल्या भावना आणि विचार व्यक्त करू शकतो. पत्रांद्वारे एखादी व्यक्ती आपले शब्द इतरांना लिहू आणि सांगू शकते. ज्या गोष्टी लोक बोलण्यास अजिबात संकोच करतात त्यांना अक्षरांद्वारे सहजपणे स्पष्ट केले जाऊ शकते किंवा म्हटले जाऊ शकते.


पत्र का आवश्यक आहे?

आपल्या नातेवाईक किंवा मित्रांचे कौशल्य जाणून घेण्यासाठी आणि आपल्या कौशल्यांबद्दल बातमी देण्यासाठी पत्रे लिहिली जातात. आजकाल आपल्याकडे संवाद साधण्याचे अनेक आधुनिक माध्यम आहेत, जसे की टेलिफोन, मोबाइल फोन, ईमेल इत्यादी.

प्रश्न आहे की अद्याप पत्रलेखन शिकणे आवश्यक का आहे? पत्र लिहिणे केवळ महत्वाचे नसते तर ते देखील खूप महत्वाचे आहे, फोन इत्यादींवरील संभाषण तात्पुरते आहे, त्याउलट, लेखी कागदपत्र कायमस्वरूपी रूप घेतात. उदाहरणः जेव्हा आपण शाळेत जाऊ शकत नाही, तेव्हा आपल्याला रजेसाठी अर्ज लिहावा लागेल.


पत्राचा प्रकार - पत्राचे प्रकार 

मुख्यत्वेकरुन अक्षरे खालील दोन विभागात विभागली जाऊ शकतात -

(१) औपचारिक पत्र

(२) अनौपचारिक पत्र


औपचारिक आणि अनौपचारिक पत्रांमधील फरक

औपचारिक पत्र -

ज्यांच्याशी आमचा वैयक्तिक संबंध नाही त्यांना औपचारिक पत्रे लिहिली जातात. व्यवसायाशी निगडीत अनुप्रयोग, मुख्याध्यापकास अर्ज, अर्ज, सरकारी विभागांना पत्रे, संपादकाला पत्र इत्यादी औपचारिक अक्षरे म्हणतात. औपचारिक पत्रांची भाषा सोपी आणि प्रतिष्ठित आहे. हे कागदपत्रे केवळ कामाबद्दल किंवा आपल्या समस्येबद्दल बोलतात.


अनौपचारिक पत्र - (informal letter) 

ज्यांच्याशी आमचा वैयक्तिक संबंध आहे त्यांना अनौपचारिक पत्रे लिहिली जातात. आपल्या कुटुंबातील लोकांना अनौपचारिक पत्रे लिहिली जातात जसे की पालक, भावंड, नातेवाईक आणि मित्रांचे कल्याण, आमंत्रणे आणि माहिती इत्यादी विचारण्यासाठी. या कागदपत्रांमध्ये भाषा थोडीशी रिलॅक्स केली जाऊ शकते. या पत्रांमधील शब्दांची संख्या अमर्यादित असू शकते कारण या पत्रांमध्ये इकडे व आसपासच्या गोष्टी देखील समाविष्ट आहेत.

औपचारिक पत्र लिहिणारी व्यक्ती - person writing formal letter

person writing formal letter

औपचारिक पत्र म्हणजे काय? (formal letter))

ज्यांच्याशी आमचा वैयक्तिक संबंध नाही त्यांनाच हे पत्र लिहिले आहे. औपचारिक कागदपत्रांमध्ये केवळ कामाशी संबंधित कामांची काळजी घेतली जाते. व्यवसायाशी निगडीत अनुप्रयोग, मुख्याध्यापकास अर्ज, अर्ज, सरकारी विभागांना पत्रे, संपादकाला पत्र इत्यादी औपचारिक अक्षरे म्हणतात. औपचारिक पत्र लेखनात प्रामुख्याने संदेश, माहिती आणि तथ्य यांना अधिक महत्त्व दिले जाते. यामध्ये, शॉर्टनेस म्हणजे कमी शब्द, केवळ कामाबद्दल बोलणे, स्पष्टपणाचा अर्थ असा की पत्राच्या प्राप्तकर्त्याने अशी सहज समजलेली भाषा वापरली पाहिजे आणि स्वत: ची पूर्णता म्हणजे संपूर्ण गोष्ट एकाच पत्रात सांगा.


Letter Writing In Marathi With Examples  - पत्रलेखनाचे स्वरूप 


दिनांक- १ जानेवारी, २०२०

प्रति,

माननीय - (अधिकारी, प्राचार्य,शिक्षक,सन्माननीय व्यक्ती)  किंवा

तीर्थरूप - (वडील,काका मामा)  किंवा

प्रिय-(मित्र,मैत्रीण,भाऊ,बहीण, मुलगा, मुलगी)

 (------------------------------------------

  ----------------पत्ता-----------------------)


विषय -    (------------------ -------------- --------------------------)


महोदय,


(-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------मायना ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------)(पत्र लिहिणार्याचे नाव )

(----------------------

पत्र लिहिणार्याचा पत्ता

----------------------- )


notes 

अधिकारी असल्यास        (आपला, आपली नम्र)

शिक्षक असल्यास               (तुमचा,तुमची आज्ञाधारक)

वडील, काका असल्यास     (आपला नम्र)

— — — —

 Letter Writing In Marathi | marathi letter - औपचारिक पत्र 

1 Comments

Thanks for Comment

  1. Hello,
    you have written a good content and thanks for sharing this information with us...
    how to write letter in Hindi

    ReplyDelete
Previous Post Next Post