मराठी कविता

असे जगावे कविता 7वी मराठी [ कृती स्वाध्याय व रसग्रहण ]

असे जगावे कविता 7वी मराठी [ कृती स्वाध्याय व रसग्रहण ] असे जगावे, छाताडावर आव्हानाचे लावून अत्तर नजर रोखुनी नजरेमध्ये, आयुष्…

थेंब आज हा पाण्याचा कविता 7वी मराठी [ कृती स्वाध्याय व रसग्रहण ]

थेंब आज हा पाण्याचा कविता 7वी मराठी [ कृती स्वाध्याय व रसग्रहण ] शब्द जाऊ दे, अर्थ राहू दे, विषय अहे गाण्याचा आभाळातिल बहुमो…

गोमू माहेरला जाते कविता 7वी मराठी [ कृती स्वाध्याय व रसग्रहण ]

गोमू माहेरला जाते कविता 7वी मराठी [ कृती स्वाध्याय व रसग्रहण ] गोमू माहेरला जाते हो नाखवा । तिच्या घोवाला कोकण दाखवा ।। दावा…

श्रावणमास कविता 7वी मराठी [ कृती स्वाध्याय व रसग्रहण ]

श्रावणमास  कविता 7वी मराठी [ कृती स्वाध्याय व रसग्रहण ] श्रावणमासी हर्ष मानसी हिरवळ दाटे चोहिकडे; क्षणात येते सरसर शिरवे क्ष…

जय जय महाराष्ट्र माझा कविता 7वी मराठी [ कृती स्वाध्याय व रसग्रहण ]

जय जय महाराष्ट्र माझा  कविता 7वी मराठी [ कृती स्वाध्याय व रसग्रहण ] जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा ।।धृ.।। र…

विद्याप्रशंसा कविता 8वी मराठी [ कृती स्वाध्याय व रसग्रहण ]

विद्याप्रशंसा कविता 9वी मराठी [ कृती स्वाध्याय व रसग्रहण ] विद्येनेंच मनुष्या आलें श्रेष्ठत्व ह्या जगामाजीं; न दिसे एकहि वस्…

असा रंगारी श्रावण कविता 8वी मराठी [ कृती स्वाध्याय व रसग्रहण ]

असा रंगारी श्रावण कविता 8वी मराठी [ कृती स्वाध्याय व रसग्रहण ] असा रंगारी श्रावण रंग उधळीत येतो सृष्टीचा गा चित्रकार हिर्वा …

नव्या युगाचे गाणे कविता 8वी मराठी [ कृती स्वाध्याय व रसग्रहण ]

नव्या युगाचे गाणे कविता 8वी मराठी [ कृती स्वाध्याय व रसग्रहण ] अणूरेणूतुनि शब्द प्रगटति... ‘चला चला पुढती’ विज्ञानाचा प्रकाश…

भारत देश महान 8वी मराठी

भारत देश महान 8वी मराठी चला चला हो एकमुखाने गाऊ एकच गान भारत देश महान, भारत देश महान ।।धृ.।। हिमालयाची हिमशिखरे ती । भारतभूच…

आपुले जगणे आपुली ओळख कविता 9वी मराठी [ कृती स्वाध्याय व रसग्रहण ]

आपुले जगणे आपुली ओळख कविता 9वी मराठी [ कृती स्वाध्याय व रसग्रहण ] आपुले जगणे... आपुली ओळख! उपरे, अर्धे जोडु नको दिवा होऊनि उ…

Load More
That is All