भारत देश महान 8वी मराठी

भारत देश महान 8वी मराठी

चला चला हो एकमुखाने गाऊ एकच गान
भारत देश महान, भारत देश महान ।।धृ.।।

हिमालयाची हिमशिखरे ती । भारतभूच्या शिरी डोलती ।
गंगा, यमुना आणि गोमती । घालिती पवित्र स्नान ।।१।।

इतिहास नवा हा बलिदानाचा । शौर्याचा अन् पराक्रमाचा 
समतेचा अन्विश्वशांतिचा । जागवी राष्ट्राभिमान ।।२।।

शौर्याने जे वीरचि लढले । रणांगणी ते पावन झाले ।
भारतभूचे स्वप्न रंगले । चढवूनि उंच निशाण ।।३।।
माधव विचारे :
  1.  प्रसिद्ध कवी व लेखक. त्यांच्या विविध विषयांवरील काव्यरचना प्रसिद्ध आहेत. देशभक्तीने ओतप्रोत भरलेल्यारचना हे त्यांच्या काव्याचे वैशिष्ट्य आहे.
  2. हिमालयाच्या शिखरांनी सुशोभित असलेल्या आणि गगं ा-यमुनेमुळे सुपीकतेचे वरदान लाभलेल्या भारतभूमीला शौर्याचीआणि पराक्रमाची मोठी परपरं ा लाभली आहे. प्रस्तुत गीतातून समता आणि विश्वशांती ही मूल् जपण् ये याचा संदेश सं दिला आहे.
  3.  प्रस्तुत गीत हे ‘गीतपुष्पांचा फुलोरा’ या संपादित काव्यसंग्रहातून घेतलेले आहे.

भारत देश महान 8वी मराठी

1 Comments

Thanks for Comment

Previous Post Next Post