मराठी कविता

असे जगावे कविता 7वी मराठी [ कृती स्वाध्याय व रसग्रहण ]

असे जगावे कविता 7वी मराठी [ कृती स्वाध्याय व रसग्रहण ] असे जगावे, छाताडावर आव्हानाचे लावून अत्तर नजर रोखुनी नजरेमध्ये, आयुष्…

थेंब आज हा पाण्याचा कविता 7वी मराठी [ कृती स्वाध्याय व रसग्रहण ]

थेंब आज हा पाण्याचा कविता 7वी मराठी [ कृती स्वाध्याय व रसग्रहण ] शब्द जाऊ दे, अर्थ राहू दे, विषय अहे गाण्याचा आभाळातिल बहुमो…

गोमू माहेरला जाते कविता 7वी मराठी [ कृती स्वाध्याय व रसग्रहण ]

गोमू माहेरला जाते कविता 7वी मराठी [ कृती स्वाध्याय व रसग्रहण ] गोमू माहेरला जाते हो नाखवा । तिच्या घोवाला कोकण दाखवा ।। दावा…

Load More
That is All