अव्ययीभाव समास मराठी | Avyayibhav Samas in Marathi

अव्ययीभाव समास मराठी | Avyayibhav Samas in Marathi 

अव्ययीभाव समास मराठी | Avyayibhav Samas in Marathi

अव्ययीभाव समास म्हणजे काय? 

जेव्हा समासातील पहिले पद अव्यय असून ते प्रधान असते व सामासिक शब्द क्रियाविशेषण अव्यय असतो तेव्हा समासास अव्ययीभाव समास ( Avyayibhav Samas ) असे म्हणतात. अव्ययीभाव समासातील शब्द बहुदा स्थळ, काळ व रितीवाचक असतात. 

अव्ययीभाव समासाची वैशिष्ट 

  1. पहिले पद महत्त्वाचे असून ते बहुधा अव्यय असत
  2. संपूर्णसामासिक शब्द क्रियाविशेषण अव्ययाप्रमाणे काम करतो. आ, यथा, प्रति वगैरे उपसर्गांना संस्कृतमध्ये अव्यय म्हणतात.
  3. ‘जागोजागी’ या शब्दात अव्यय दिसत नसले, तरी त्याचा विग्रह अव्ययासह केला जातो म्हणून या शब्दाचा समावेश अव्ययीभाव समासात होतो. उदा., जागोजागी-प्रत्येक जागी

खालील उदाहरणे अभ्यासा व सामासिक शब्द अधोरेखित करा. 

(अ) गरजूंना यथाशक्ती मदत करावी. 
(आ) त्या शहरात जागोजागी वाचनालये आहेत. 
(इ) क्रांतिकारकांनी देशासाठी आमरण कष्ट सोसले. 

avyayibhav samas in marathi example | अव्ययीभाव समास उदाहरणे  

अव्ययीभाव समास मराठी | Avyayibhav Samas in Marathi
अव्ययीभाव समास मराठी | Avyayibhav Samas in Marathi
अव्ययीभाव समास मराठी | Avyayibhav Samas in Marathi

अव्ययीभाव समास मराठी उदाहरणे | अव्ययीभाव समास मराठी उदाहरणे 50Navneet Marathi Digest std 8th Pdf Download मराठी इयत्ता आठवी स्वाध्याय पाठ/कविता
१. भारत देश महान (गीत)
२. माझ्या देशावर माझे प्रेम आह
३. लाखाच्या...कोटीच्या गप्प
४. नव्या युगाचे गाणे (कविता)
५. सुरांची जादूगिरी
६. असा रंगारी श्रावण (कविता)
७. अण्णा भाऊंची भेट
८. धाडसी कॅप्टन : राधिका मेनन
९. विद्याप्रशंसा (कविता)
१०. लिओनार्दो दा व्हिंची (स्थूलवाचन)
११. स्वामी विवेकानंदांची भारतयात्र
१२. गोधडी (कविता)
१३. पाड्यावरचा चहा
१४. फुलपाखर
१५. आळाशी (कविता)
१६. चोच आणि चारा
१७. अन्नजाल (कविता)
१८. जलदिंडी
१९. गे मायभू (कविता)
२०. शब्दकोश (स्थूलवाचन)
२१. संतवाणी

Post a Comment

Thanks for Comment

Previous Post Next Post