10th marathi medium digest pdf | pdf of marathi digest std 10

10th marathi medium digest pdf | pdf of marathi digest std 10

विद्यार्थी मित्रांनो आपल्या पोस्ट मध्ये आपण सर्वजण करणार आहोत इयत्ता दहावी मराठी गाईड त्याचप्रमाणे आता आपण बघणार आहोत इयत्ता दहावी मराठी प्रश्न उत्तर मनवण्यात मी ब्लॉग पोस्ट आपल्या सर्वांसाठी खूप महत्त्वाची होणार आहे म्हणून बाबांचे ब्लॉग पोस्ट पूर्ण करावी जेणेकरून तुम्हाला सर्व प्रकारचे प्रश्न उत्तरे मिळतील निर्मळे अकॅडमी नियर तुमच्यासाठी इयत्ता दहावी मराठी गाईड त्याचप्रमाणे इयत्ता दहावी हिंदी गाईड देखील आमच्या वेबसाईटवर अपलोड केलेले आहेत म्हणूनच तुम्ही देखील पाहू शकता चला तर पाहूया अनुक्रमाने काकांनी समजून घेऊया इयत्ता दहावी मराठी प्रश्न उत्तर.
10th marathi medium digest pdf | pdf of marathi digest std 10

10th marathi medium digest pdf | pdf of marathi digest std 10

अनुक्रमणिका  INDIEX

पाठ कविता स्वाध्याय LINK
01: जय जय हे भारत देशा (गीत) Click Now
02: बोलतो मराठी… Click Now
03: आजी : कुटुंबाचं आगळ Click Now
04: उत्तमलक्षण (संतकाव्य) Click Now
05: वसंतहृदय चैत्र Click Now
06: बालसाहित्यिका : गिरिजा कीर (स्थूलवाचन) Click Now
07: वस्तू (कविता) Click Now
08: गवताचे पाते Click Now
09: वाट पाहताना Click Now
10: आश्वासक चित्र (कविता) Click Now
11: आप्पांचे पत्र Click Now
12: मनक्या पेरेन लागा (स्थूलवाचन) Click Now
13: गोष्ट अरुणिमाची Click Now
14: भरतवाक्य (कविता) Click Now
15: कर्ते सुधारक कर्वे Click Now
16: काळे केस Click Now
17: खोद आणखी थोडेसे (कविता) Click Now
18: वीरांगना (स्थूलवाचन) Click Now
19: आकाशी झेप घे रे (कविता) Click Now
20: सोनाली Click Now
21: निर्णय Click Now
22: तू झालास मूक समाजाचा नायक (कविता) Click Now
23: सर्व विश्वचि व्हावे सुखी Click Now
24: व्युत्पत्ती कोश (स्थूलवाचन) Click Now

 10th marathi digest pdf download - 10th marathi digest pdf download

10th marathi medium digest pdf | pdf of marathi digest std 10

विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला वरती दिलेली अनुक्रमाणिका कशी वाटली ते आम्हाला कमेंट मध्ये नक्की कळवा तुम्हाला अजून कोणत्याही प्रकारची माहिती होती असं ते देखील आम्हाला सांगा आम्ही तुमच्यासाठी लवकरात लवकर ती माहिती लिहून घेण्याचा प्रयत्न करूया धन्यवाद.
  • 10th marathi digest pdf free download
  • 10th marathi medium digest pdf download
  • 10th marathi medium history digest pdf download
  • navneet marathi digest std 10th pdf download
  • marathi kumarbharati 10th digest pdf free download
  • 10th marathi digest pdf download ssc board

10th marathi medium digest pdf | pdf of marathi digest std 10

Post a Comment

Thanks for Comment

Previous Post Next Post