SSC Marathi Question Paper With Answers | Maharashtra SSC Board Solved Question Papers

SSC Marathi Question Paper With Answers | Maharashtra SSC Board Solved Question Papers

विद्यार्थी मित्रांनो आजचा आहे हा लेख आपल्या सर्वांसाठी खूप महत्त्वाचा लेख होणार आहे कारण आपण जर इयत्ता दहावीचे विद्यार्थी असतात आणि मराठी प्रश्नपत्रिका इयत्ता दहावी शोधत असाल तर आपण अगदी बरोबर लेखावर आला आहात याची खात्री मी आपल्याला प्रथम करून देतो कारण आजच्या या लेखांमध्ये आपण सर्वजण इयत्ता दहावी मराठी विषयाची प्रश्नपत्रिका बघणार आहोत जेणेकरून आपल्या सर्वांना मराठी विषयाचा अभ्यास करत असताना कोणत्याही प्रकारची अडचण येणार नाहीत.

 त्याच पद्धतीने हा लेख आपल्या सर्वांसाठी अजूनही महत्त्वाचा होणार आहेत कारण आम्ही या लेखांमध्ये मागील वर्षांचे सर्व मराठीच्या प्रश्नपत्रिका टाकलेल्या आहेत म्हणजेच इयत्ता दहावी मागच्या पाच वर्षाच्या सर्व प्रश्नपत्रिका आम्ही या लेखाद्वारे आपल्याला देण्याचा प्रयत्न केलेला आहेत म्हणून देखील आपल्यासाठी हा लेख खूप महत्त्वाचा आणि त्याच पद्धतीने या लेखाद्वारे आपल्याला खूप जास्त प्रमाणात माहिती आणि मदत देखील मिळणार आहेत म्हणून हा लेख आपण पूर्ण वाचावा आणि त्या पद्धतीने अभ्यास करावा अशीच आमची इच्छा चला तर सुरुवात करूया आजच्या या नवीन लेखाला आणि करूया अभ्यास.

last 5 years question papers of ssc maharashtra board pdf download marathi medium

Maharashtra 10th SSC Board Marathi Question Paper 2023
Maharashtra 10th SSC Board Marathi Question Paper 2022
Maharashtra 10th SSC Board Marathi Question Paper 2020
Maharashtra 10th SSC Board Marathi Question Paper 2019
Maharashtra 10th SSC Board Marathi Question Paper 2018
Maharashtra 10th SSC Board Marathi Question Paper 2017

 

अनुक्रमणिका  INDIEX

पाठ कविता
01: जय जय हे भारत देशा (गीत) 
02: बोलतो मराठी…
03: आजी : कुटुंबाचं आगळ स्वाध्याय
04: उत्तमलक्षण (संतकाव्य) स्वाध्याय
05: वसंतहृदय चैत्र स्वाध्याय
06: बालसाहित्यिका : गिरिजा कीर (स्थूलवाचन) स्वाध्याय
07: वस्तू (कविता) स्वाध्याय
08: गवताचे पाते स्वाध्याय
09: वाट पाहताना स्वाध्याय
10: आश्वासक चित्र (कविता) स्वाध्याय
11: आप्पांचे पत्र स्वाध्याय
12: मनक्या पेरेन लागा (स्थूलवाचन) स्वाध्याय
13: गोष्ट अरुणिमाची स्वाध्याय
14: भरतवाक्य (कविता) स्वाध्याय
15: कर्ते सुधारक कर्वे स्वाध्याय
16: काळे केस स्वाध्याय
17: खोद आणखी थोडेसे (कविता) स्वाध्याय
18: वीरांगना (स्थूलवाचन) स्वाध्याय
19: आकाशी झेप घे रे (कविता) स्वाध्याय
20: सोनाली स्वाध्याय
21: निर्णय स्वाध्याय
22: तू झालास मूक समाजाचा नायक (कविता) स्वाध्याय
23: सर्व विश्वचि व्हावे सुखी स्वाध्याय
24: व्युत्पत्ती कोश (स्थूलवाचन) स्वाध्याय

 

रसग्रहण दहावी मराठी

1) उत्तम लक्षण (संतकाव्य) संत रामदास कवितेचे रसग्रहण

2) वस्तू कविता रसग्रहण दहावी मराठी

3) आश्वासक चित्र कविता रसग्रहण दहावी मराठी

4) भरतवाक्य कविता रसग्रहण दहावी मराठी

5) आकाशी झेप घे रे कविता रसग्रहण दहावी मराठी

6) तू झालास मूक समाजाचा नायक कविता रसग्रहण दहावी मराठी

7) खोद आणखी थोडेसे कविता रसग्रहण दहावी मराठी
 

इयत्ता दहावीच्या मराठीचा अभ्यास करत असताना आपल्याला हा लेख महत्त्वपूर्ण आणि त्याच पद्धतीने मदत कर झालेला असेल अशीच अपेक्षा मी करतो आणि आपल्या सर्वांना सांगू इच्छितो की याच आपल्या वेबसाईटवर सर्व प्रकारच्या प्रश्नपत्रिकांच्या पोस्ट आपण टाकलेले आहेत त्या पोस्ट आपण अगदी सोप्या पद्धतीने मिळवू शकता जेणेकरून आपल्याला अजूनही अभ्यास करत असताना कोणत्याही प्रकारची अडचण येणार नाही आणि सर्व पेपरचा अभ्यास देखील करून होईल.

 त्याच पद्धतीने मित्रांनो आपल्याला कोणतेही प्रकारची अडचणी येत असेल ते देखील तुम्ही आम्हाला सांगू शकता जेणेकरून आम्ही त्या गोष्टीवर देखील लेख लिहून आपल्या अडचणीचे समाधान घेऊन नक्कीच आपल्यासमोर उपस्थित राहू आणि आपल्याला अभ्यासात कोणत्याही प्रकारची अडचण येऊ देणार नाहीत चला तर एवढेच बोलून आजच्या या लेखाला मी या ठिकाणी थांबवतो खाली आपल्याला इतर विषयांच्या प्रश्नपत्रिकांच्या देखील लिंक आम्ही टाकून देतो जेणेकरून तुम्हाला त्याचा देखील अभ्यास करण्यास कोणतेही प्रकारची अडचण येणार नाही धन्यवाद.

Related searches
  • last 5 years question papers of ssc maharashtra board pdf download english medium
  • last 5 years ssc board papers with solutions pdf
  • ssc marathi question paper with answers pdf download
  • previous year question paper ssc maharashtra board pdf free download
  • last 5 years question papers of ssc maharashtra board pdf download science 1
  • ssc board question papers pdf download
  • ssc previous year question papers class 10 pdf
  • ssc marathi question paper with answers 2023

Post a Comment

Thanks for Comment

Previous Post Next Post