इयत्ता दहावी मराठी प्रश्नपत्रिका | सराव परीक्षा इयत्ता दहावी मराठी

इयत्ता दहावी मराठी प्रश्नपत्रिका | सराव परीक्षा इयत्ता दहावी मराठी 


विद्यार्थी मित्रांनो आजच्या या लेखामध्ये मी आपल्या सर्वांचे प्रथमता स्वागत करतो आणि आपला सर्वांना सांगू इच्छितो की आजच्या या लेखामध्ये आपण सर्वजण इयत्ता दहावी मराठी या विषयाच्या प्रश्नपत्रिकांचा अभ्यास करणार आहोत या प्रश्नपत्रिका आपल्या सर्वांसाठी खूप महत्त्वाच्या होणार आहेत.

कारण इयत्ता दहावी मराठी या विषयांमध्ये खूप साऱ्या विद्यार्थ्यांना कमी मार्क पडतात त्यामुळे आपण या लेखांमध्ये  मागील काही वर्षांच्या प्रश्नपत्रिका नीट वाचल्या त्यांचा जर नीट अभ्यास केला किंवा त्यांना सोडवणे तर आपल्याला पेपरमध्ये खूप जास्त प्रमाणात मदत होईल कारण आपण वर्षभर केलेला अभ्यास आणि तुम्ही या प्रश्ना पत्रिका जर नीट सोडवला तो अभ्यास हे दोन्ही अभ्यासाचे जर आपण नीट झाले तर आपल्याला मराठी या पेपर मध्ये खूप चांगले गुण मिळू शकतात याची खात्री मिळून आपल्याला इथेच करून देतो.

Marathi Kumarabharati Class X Practice Worksheet | मराठी कुमारभारती इयत्ता दहावी सराव कृतिपत्रिका |  

Maharashtra 10th SSC Board Marathi Question Paper 2023
Maharashtra 10th SSC Board Marathi Question Paper 2022
Maharashtra 10th SSC Board Marathi Question Paper 2020
Maharashtra 10th SSC Board Marathi Question Paper 2019
Maharashtra 10th SSC Board Marathi Question Paper 2018
Maharashtra 10th SSC Board Marathi Question Paper 2017

 

अनुक्रमणिका  INDIEX

पाठ कविता
01: जय जय हे भारत देशा (गीत) 
02: बोलतो मराठी…
03: आजी : कुटुंबाचं आगळ स्वाध्याय
04: उत्तमलक्षण (संतकाव्य) स्वाध्याय
05: वसंतहृदय चैत्र स्वाध्याय
06: बालसाहित्यिका : गिरिजा कीर (स्थूलवाचन) स्वाध्याय
07: वस्तू (कविता) स्वाध्याय
08: गवताचे पाते स्वाध्याय
09: वाट पाहताना स्वाध्याय
10: आश्वासक चित्र (कविता) स्वाध्याय
11: आप्पांचे पत्र स्वाध्याय
12: मनक्या पेरेन लागा (स्थूलवाचन) स्वाध्याय
13: गोष्ट अरुणिमाची स्वाध्याय
14: भरतवाक्य (कविता) स्वाध्याय
15: कर्ते सुधारक कर्वे स्वाध्याय
16: काळे केस स्वाध्याय
17: खोद आणखी थोडेसे (कविता) स्वाध्याय
18: वीरांगना (स्थूलवाचन) स्वाध्याय
19: आकाशी झेप घे रे (कविता) स्वाध्याय
20: सोनाली स्वाध्याय
21: निर्णय स्वाध्याय
22: तू झालास मूक समाजाचा नायक (कविता) स्वाध्याय
23: सर्व विश्वचि व्हावे सुखी स्वाध्याय
24: व्युत्पत्ती कोश (स्थूलवाचन) स्वाध्याय

 

रसग्रहण दहावी मराठी

1) उत्तम लक्षण (संतकाव्य) संत रामदास कवितेचे रसग्रहण

2) वस्तू कविता रसग्रहण दहावी मराठी

3) आश्वासक चित्र कविता रसग्रहण दहावी मराठी

4) भरतवाक्य कविता रसग्रहण दहावी मराठी

5) आकाशी झेप घे रे कविता रसग्रहण दहावी मराठी

6) तू झालास मूक समाजाचा नायक कविता रसग्रहण दहावी मराठी

7) खोद आणखी थोडेसे कविता रसग्रहण दहावी मराठी
 

इयत्ता दहावी प्रश्नसंच किंवा प्रश्नपत्रिका | दहावी सराव प्रश्नपत्रिका 2023 pdf download

मराठी पेपर मध्ये आपल्याला खूप साऱ्या गोष्टी या पेपरमध्येच मिळालेल्या असतात त्यामध्ये आपण निबंध लेखन पत्रलेखन आणि विविध प्रकारचे लेखन म्हणजेच कहानी लेखन या सर्व गोष्टी आपण तयारी केली पाहिजे त्याच पद्धतीने आपण व्याकरणाचा देखील अभ्यास केला पाहिजे जेणेकरून आपल्या सर्वांना जास्तीत जास्त म्हणून लागत मदत होईल.

या सर्व गोष्टी आपल्याला खाली दिलेल्या लेखामध्ये दिलेला आहे खाली दिलेल्या प्रश्नपत्रिका आपण नेहमी वाचावे त्यामध्ये कोणत्या विषयांवर प्रश्न विचारलेले आहेत ते सर्व गोष्टी आपल्याला समजतीलच एवढे बोलून काहीच नाही आणखी काय आहे सुरू करतो चला तर पाहूया इयत्ता दहावी मराठी प्रश्न संच.

इयत्ता १० वी प्रश्नपेढी (२०२२-२३) | 10 वी प्रश्नपत्रिका 2023 मराठी pdf download


Post a Comment

Thanks for Comment

Previous Post Next Post