दहावीच्या सराव प्रश्नपत्रिका संच | इयत्ता दहावी मराठी महाराष्ट्र बोर्ड सराव प्रश्नपत्रिका

दहावीच्या सराव प्रश्नपत्रिका संच | इयत्ता दहावी मराठी महाराष्ट्र बोर्ड सराव प्रश्नपत्रिका 

आपण सर्वजण जर गुगलवर जाऊन इयत्ता दहावी मराठी प्रश्नपत्रिका विषयी शोधत असाल तर आपण अगदी बरोबर लेखावर आला याची खात्रीने आपल्या सर्वांना हातातून देतो कारण या लेखांमध्ये आपण सर्वच इयत्ता दहावी मराठी विषयाच्या सर्व प्रश्नपत्रिका बघणार आहोत.

 या प्रश्नपत्रिकेत आपल्या सर्वांसाठी खूप महत्त्वाच्या होणार आहेत कारण या प्रश्नपत्रिकेच्याच मदतीने आपण इयत्ता दहावी बोर्डाच्या पेपर मध्ये खूप चांगल्या प्रकारचे गुण मिळवू शकतात हे गुण मिळवण्यासाठी आपल्याला भाकरी पाच वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका तरी सोडवाव्यास लागतील जेणेकरून जास्तीत जास्त गुण मिळवण्यासाठी चला तर सुरुवात करूया आजच्या या लेखाला.

इयत्ता दहावी विषय मराठी | बोर्ड परीक्षा २०२३ | प्रश्नपत्रिका स्वरूप

Maharashtra 10th SSC Board Marathi Question Paper 2023
Maharashtra 10th SSC Board Marathi Question Paper 2022
Maharashtra 10th SSC Board Marathi Question Paper 2020
Maharashtra 10th SSC Board Marathi Question Paper 2019
Maharashtra 10th SSC Board Marathi Question Paper 2018
Maharashtra 10th SSC Board Marathi Question Paper 2017

 

अनुक्रमणिका  INDIEX

पाठ कविता
01: जय जय हे भारत देशा (गीत) 
02: बोलतो मराठी…
03: आजी : कुटुंबाचं आगळ स्वाध्याय
04: उत्तमलक्षण (संतकाव्य) स्वाध्याय
05: वसंतहृदय चैत्र स्वाध्याय
06: बालसाहित्यिका : गिरिजा कीर (स्थूलवाचन) स्वाध्याय
07: वस्तू (कविता) स्वाध्याय
08: गवताचे पाते स्वाध्याय
09: वाट पाहताना स्वाध्याय
10: आश्वासक चित्र (कविता) स्वाध्याय
11: आप्पांचे पत्र स्वाध्याय
12: मनक्या पेरेन लागा (स्थूलवाचन) स्वाध्याय
13: गोष्ट अरुणिमाची स्वाध्याय
14: भरतवाक्य (कविता) स्वाध्याय
15: कर्ते सुधारक कर्वे स्वाध्याय
16: काळे केस स्वाध्याय
17: खोद आणखी थोडेसे (कविता) स्वाध्याय
18: वीरांगना (स्थूलवाचन) स्वाध्याय
19: आकाशी झेप घे रे (कविता) स्वाध्याय
20: सोनाली स्वाध्याय
21: निर्णय स्वाध्याय
22: तू झालास मूक समाजाचा नायक (कविता) स्वाध्याय
23: सर्व विश्वचि व्हावे सुखी स्वाध्याय
24: व्युत्पत्ती कोश (स्थूलवाचन) स्वाध्याय

 

रसग्रहण दहावी मराठी

1) उत्तम लक्षण (संतकाव्य) संत रामदास कवितेचे रसग्रहण

2) वस्तू कविता रसग्रहण दहावी मराठी

3) आश्वासक चित्र कविता रसग्रहण दहावी मराठी

4) भरतवाक्य कविता रसग्रहण दहावी मराठी

5) आकाशी झेप घे रे कविता रसग्रहण दहावी मराठी

6) तू झालास मूक समाजाचा नायक कविता रसग्रहण दहावी मराठी

7) खोद आणखी थोडेसे कविता रसग्रहण दहावी मराठी
 

दहावीच्या सराव प्रश्नपत्रिका संच | इयत्ता दहावी मराठी महाराष्ट्र बोर्ड सराव प्रश्नपत्रिका 

  • इयत्ता दहावी मराठी सराव पेपर
  • इयत्ता दहावी सराव प्रश्नपत्रिका मराठी भाग 1
  • सराव परीक्षा इयत्ता दहावी मराठी 2023
  • मराठी प्रश्नपत्रिका इयत्ता नववी
  • 10 वी प्रश्नपत्रिका 2023 मराठी PDF Download
  • दहावीचा बोर्डाचा पेपर 2024 मराठी
  • दहावीचा बोर्डाचा पेपर 2023 मराठी 
  • 10 वी प्रश्नपत्रिका 2022 मराठी pdf download

Post a Comment

Thanks for Comment

Previous Post Next Post